Burkina Faso: Kultura a příroda v dokonalé harmonii

Burkina Faso je stát ležící v západní Africe, který se nachází na rozhraní mezi Saharou na severu a tropickými lesy na jihu. Země je vnitrozemský stát, což znamená, že nemá přístup k moři. Burkina Faso se rozkládá na ploše přibližně 274 200 čtverečních kilometrů a je jednou z nejhustěji osídlených oblastí v západní Africe.

Hranice: Burkina Faso hraničí s šesti státy:

  • Mali na severu a západě
  • Niger na východě
  • Benin na jihovýchodě
  • Togo a Ghana na jihu
  • Pobřeží slonoviny na jihozápadě

Hlavní město: Hlavním městem Burkina Faso je Ouagadougou, které se nachází ve střední části země.

Reliéf: Krajina Burkina Faso je většinou rovinatá, s mírnými vyvýšeninami a pahorky na západě a jihu. Nejvyšší bod země je hora Tena Kourou s nadmořskou výškou 749 metrů nad mořem.

Podnebí: Podnebí v Burkina Faso je tropické savanové s vysokými teplotami po celý rok. Země má dvě roční období: suchou sezónu, která trvá od listopadu do dubna, a dešťovou sezónu od května do října.

Vodní zdroje: V Burkina Faso jsou tři hlavní řeky: Mouhoun (také známá jako Černá Volta), Nakambé (Bílá Volta) a Nazinon (Červená Volta). Tyto řeky poskytují důležité vodní zdroje pro zemědělství a rybolov.

Poloha Burkina Faso v západní Africe, obklopena různými sousedními zeměmi a s pestrou geografií, je klíčovým faktorem, který ovlivňuje hospodářský a kulturní život této země. Ačkoli země nemá přístup k moři a je vystavena výzvám, jako jsou suché podmínky a omezené přírodní zdroje, Burkina Faso je důležitým hráčem v regionálních politických a hospodářských záležitostech v západní Africe.

hra s kapslemi v Burkina Faso, Afrika
hra s kapslemi v Burkina Faso, Afrika

Historie Burkina Faso

Historie Burkina Faso je bohatá a složitá, sahající tisíce let do minulosti. Zahrnuje období prehistorie, středověkých říší, koloniální nadvlády a nezávislosti.

Prehistorie

První osídlení na území dnešního Burkina Faso bylo nalezeno v oblastech, kde byly objeveny archeologické nálezy, které dokládají lidskou přítomnost již před 14 000 lety. Původní obyvatelé se živili lovem a sběrem, ale postupem času se začali věnovat zemědělství.

Středověké říše

Během středověku bylo území Burkina Faso součástí několika významných západoafrických říší, včetně říše Ghana, Mali a Songhaj. Tato období byla charakterizována obchodem, rozvojem řemesel a vzdělání. Region se stal střediskem islámu, který byl přinesen obchodníky a učenci.

Mossi království

V 15. století vznikla na území Burkina Faso několik Mossi království, která se stala nejvýznamnějšími státními útvary v regionu. Mossi království se úspěšně bránila proti pokusům sousedních islámských říší o dobytí. Království byla spojena komplexní sociální a politickou strukturou, která zahrnovala královskou dynastii, šlechtu a armádu.

Kolonizace

V 19. století, během evropské koloniální expanze, se území Burkina Faso stalo součástí francouzské koloniální říše. Bylo začleněno do federace nazývané Francouzská západní Afrika a přejmenováno na Horní Voltu. Francouzská nadvláda trvala až do 60. let 20. století a byla charakterizována ekonomickou exploatací, zavedením francouzského jazyka a kultury a vytvořením moderního státního aparátu.

Nezávislost a postkoloniální období

Burkina Faso získala nezávislost od Francie v roce 1960 a stala se nezávislou republikou. Země prošla několika politickými změnami, včetně vojenských převratů a návratů k civilní vládě. V roce 1983 přišel k moci kapitán Thomas Sankara, který inicioval radikální politické a ekonomické reformy a přejmenoval zemi z Horní Volta na Burkina Faso, což znamená „Země poctivých lidí“. Sankara byl zabit v roce 1987 při vojenském převratu, který přivedl k moci Blaise Compaoré. Compaoré vládl zemi až do roku 2014, kdy byl svržen lidovým povstáním. Od té doby se Burkina Faso snaží o konsolidaci demokracie a politické stability.

Současnost

Dnes je Burkina Faso demokratickou republikou, která se snaží o hospodářský rozvoj a boj proti chudobě. Země čelí řadě výzev, včetně politické nestability, teroristických útoků a dopadů klimatických změn. Přesto se snaží o posílení svého postavení v regionu a mezinárodním společenství.

Vlajka Burkina-Faso
Vlajka Burkina-Faso

Historické památky v Burkina Faso

Burkina Faso, je domovem několika historických památek a kulturních pamětihodností. Ačkoli nemá tak rozsáhlou historii jako některé sousední země, Burkina Faso je domovem několika důležitých archeologických nalezišť a historických míst.

Ruiny Loropéni

Jednou z nejvýznamnějších historických památek v Burkina Faso jsou ruiny Loropéni, které byly zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Tyto ruiny jsou pozůstatkem kamenných hradeb, které obklopovaly starobylé město Loropéni. Archeologický výzkum naznačuje, že tato lokalita byla obydlena před více než tisíc lety a byla centrem těžby zlata.

Ruiny Tiébélé

Tiébélé je tradiční vesnice, která je známá svými pozoruhodnými malovanými domy. Tyto domy jsou zdobeny barevnými a složitými geometrickými vzory, které jsou důležitou součástí kultury a historie regionu. Vesnice je také domovem několika historických staveb, včetně královského paláce a tradičních kulturních míst.

Sídlo Naba Oubri

V Ouagadougou, hlavním městě Burkina Faso, najdete sídlo Naba Oubri, které bylo postaveno v roce 1930. Sídlo bylo postaveno pro krále Mossi a je nyní muzeem, kde návštěvníci mohou vidět předměty z historie a kultury Mossi.

Archeologická naleziště

V Burkina Faso je několik archeologických nalezišť, která dokládají lidskou přítomnost v regionu po tisíce let. Jedním z nejdůležitějších nalezišť je Oursi, kde byly objeveny stopy osídlení sahající až do 3. století př. n. l. Archeologové zde objevili několik historických památek, včetně hrobek, keramiky a nástrojů.

Festivaly a tradiční události

Burkina Faso je také domovem řady tradičních festivalů a kulturních událostí, které oslavují jeho bohatou historii a kulturu. Jedním z nejdůležitějších je Festival filmů v Ouagadougou (FESPACO), který je považován za největší a nejdůležitější filmový festival v Africe.

Ačkoli Burkina Faso nemá tak rozsáhlou historii jako některé sousední země, je stále domovem několika důležitých historických památek a kulturních pamětihodností. Tyto památky představují nejen bohatou historii a kulturu země, ale také její jedinečný kulturní dědictví.

Dobrovolná výuka zdravotní péče pro děti ulice v Burkině Faso
Dobrovolná výuka zdravotní péče pro děti ulice v Burkině Faso

Nejzajímavější místa v Burkina Faso

Burkina Faso, je známá svými kulturními festivaly, historickými památkami a přírodními krásami. Ačkoliv není tak populárním turistickým cílem jako některé jiné africké země, Burkina Faso má co nabídnout návštěvníkům hledajícím dobrodružství a kulturní zážitky. Zde jsou některá z nejzajímavějších míst, která můžete navštívit v Burkina Faso.

Ouagadougou

Hlavní město Burkina Faso, Ouagadougou, je živé město s bohatou kulturou a historií. Můžete navštívit tradiční trhy, několik muzeí, galerií a kulturních center. Město je také domovem Festivalu filmů v Ouagadougou (FESPACO), největšího filmového festivalu v Africe.

Bobo-Dioulasso

Druhé největší město v zemi, Bobo-Dioulasso, je známé svou bohatou historií a kulturním dědictvím. Můžete navštívit staré čtvrti s tradičními domy, mešitu z 19. století a několik historických památek. Město je také známé svými hudebními festivaly a tradičními tanečními představeními.

Ruiny Loropéni

Jednou z nejvýznamnějších historických památek v Burkina Faso jsou ruiny Loropéni, které byly zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Tyto ruiny jsou pozůstatkem kamenných hradeb, které obklopovaly starobylé město Loropéni. Archeologický výzkum naznačuje, že tato lokalita byla obydlena před více než tisíc lety a byla centrem těžby zlata.

Národní park Arli

Národní park Arli je jedním z nejlepších míst v Burkina Faso pro pozorování divoké zvěře. Park je domovem slonů, antilop, lvů, leopardů a mnoha dalších druhů zvířat. Můžete se zúčastnit safari a užít si nezapomenutelný zážitek z pozorování divoké zvěře v jejich přirozeném prostředí.

Národní park W

Tento rozsáhlý národní park, který se rozkládá přes tři země – Niger, Benin a Burkina Faso – je jedním z nejlepších míst pro pozorování divoké zvěře v regionu. Park je domovem slonů, lvů, leopardů, buvolů a mnoha dalších druhů zvířat. Park je také známý svými krásnými krajinnými scenériemi a říčními údolími.

Banijské skalní kostely

Banijské skalní kostely jsou unikátní kulturní památkou v Burkina Faso. Tyto kostely byly vytesány do skalních stěn a jsou stále používány místními křesťanskými komunitami. Kostely jsou zdobeny tradičními malbami a nabízejí nádherný výhled na okolní krajinu.

Bohatá kultura

Burkina Faso je země s bohatou kulturou a historií, která má co nabídnout návštěvníkům hledajícím dobrodružství a kulturní zážitky. Ať už jste zájemci o historii, přírodu nebo kulturu, Burkina Faso vás určitě nezklame.

Africké děti jedoucí na oslím voze v africké přírodě - africké cestování Burkina Faso
Africké děti jedoucí na oslím voze v africké přírodě – africké cestování Burkina Faso

Kulturní vyžití v Burkina Faso

Burkina Faso,  má bohatou kulturu a tradice, které jsou viditelné v jeho festivalech, tradičních tancích, hudebních vystoupeních a uměleckých výstavách. Zde jsou některá z nejzajímavějších kulturních akcí a aktivit, které můžete zažít v Burkina Faso.

Festivaly

FESPACO – Panafričanský filmový a televizní festival v Ouagadougou (FESPACO) je největší a nejprestižnější filmový festival v Africe. Každé dva roky se setkávají filmaři, producenti a filmoví nadšenci z celého kontinentu, aby oslavili africké filmy a debatovali o budoucnosti afrického filmu.

SIAO – Mezinárodní řemeslný veletrh v Ouagadougou (SIAO) je jedním z největších a nejdůležitějších řemeslných veletrhů v Africe. Každé dva roky se zde setkávají řemeslníci z celého kontinentu, aby prezentovali svá díla a navázali obchodní kontakty.

Festival Národních Kultur – Tento festival je každoroční oslavou tradičních kultur Burkina Faso. Návštěvníci mohou vidět tradiční tance, hudbu, umění a řemesla a poznat bohatou kulturní rozmanitost země.

Hudba a tanec

Tradiční tance a hudební vystoupení – Burkina Faso je domovem mnoha etnických skupin, každá s vlastními tradičními tanci a hudebními styly. Mnoho měst a vesnic hostí pravidelné tradiční taneční a hudební představení, kde návštěvníci mohou vidět a slyšet autentickou hudbu a tance z různých částí země.

Koncerty a hudební festivaly – Větší města, jako Ouagadougou a Bobo-Dioulasso, často hostí koncerty a hudební festivaly, kde návštěvníci mohou slyšet moderní i tradiční hudbu z různých částí země i z celého světa.

Umění a řemesla

Výstavy a galerie – V Burkina Faso je několik galerií a výstavních prostor, kde návštěvníci mohou vidět a zakoupit umělecká díla místních umělců. Tyto galerie nabízejí širokou škálu umění, od tradičních řemesel a soch až po moderní malby a sochy.

Trhy a řemeslné obchody – Trhy a řemeslné obchody jsou skvělým místem pro nákup tradičních řemesel a suvenýrů, jako jsou textilie, keramika, kovové výrobky a dřevěné sochy.

Kulturní vyžití v Burkina Faso je bohaté a rozmanité. Návštěvníci mohou zažít tradiční a moderní kulturu země prostřednictvím festivalů, koncertů, tanečních představení, umění a řemesel. Bez ohledu na vaše kulturní zájmy, Burkina Faso má co nabídnout každému.

Příprava kukuřice na ulici v Africe - Burkina Faso - streetfood - africká dáma
Příprava kukuřice na ulici v Africe – Burkina Faso – streetfood – africká dáma

Příroda v Burkina Faso

Burkina Faso, nabízí překvapivou a fascinující přírodu. Od mohutných savan po oblasti s hustými lesy a impozantními vodními útvary, Burkina Faso je domovem různých ekosystémů, které hostí mnoho jedinečných a vzácných druhů rostlin a živočichů.

Savany a travnaté pláně

Většina země je pokryta savanou, což je krajina charakteristická trávou s roztroušenými stromy a keři. Tento ekosystém je domovem mnoha druhů divoké zvěře, včetně antilop, hyen, šakalů a mnoha druhů ptáků. Navštívit savany v období dešťů je zvlášť působivý zážitek, kdy se krajina mění z vyprahlé a prašné na zelenou a živou.

Lesy

Ačkoliv Burkina Faso není známá jako země s rozsáhlými lesy, nachází se zde několik lesních oblastí, které jsou domovem pro některé vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Tyto lesy, často chráněné jako národní parky nebo rezervace, jsou útočištěm pro opice, leopardy, slony a mnoho dalších druhů.

Vodní útvary

Burkina Faso má několik impozantních vodních útvarů, včetně jezer, řek a vodopádů. Jezero Tengrela je jedním z nejznámějších jezer v zemi a je domovem pro mnoho druhů ptáků a ryb. Řeka Mouhoun, nejdelší řeka v Burkina Faso, je důležitým zdrojem vody pro zemědělství a rybolov. Vodopády Karfiguela jsou jedním z nejkrásnějších přírodních míst v zemi, obklopené bujnými lesy a nabízející nádherný výhled.

Národní parky a rezervace

Burkina Faso má několik národních parků a přírodních rezervací, které jsou domovem pro mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Národní park Arli je jedním z největších a nejznámějších parků v zemi a je domovem pro slony, lvy, levharty a mnoho dalších druhů. Rezervace Nazinga je známá pro svou populaci slonů a je populárním místem pro safari. Tyto chráněné oblasti jsou nejen důležité pro zachování přírodního dědictví Burkina Faso, ale také přitahují turisty z celého světa.

Příroda bohatá

Příroda v Burkina Faso je bohatá a rozmanitá, s mnoha jedinečnými a vzácnými druhy rostlin a živočichů. Ať už jste nadšencem do divoké přírody, milovníkem ptáků nebo prostě milujete krásnou krajinu, Burkina Faso má co nabídnout každému. Navštivte tuto fascinující zemi a objevte její přírodní krásy.

Africký muž Toereg se svým oslem
Africký muž Toereg se svým oslem

Vyžití pro děti a rodiny v Burkina Faso

Burkina Faso, je pro rodiny s dětmi cestovatelským rájem. I když je to stát s nízkými příjmy, skrývá řadu zajímavých a poutavých atrakcí a aktivit, které budou bavit jak děti, tak i dospělé. Zde je několik tipů na to, co můžete v Burkina Faso podniknout s dětmi.

Návštěva přírodních rezervací

Burkina Faso má několik přírodních rezervací, kde můžete vidět mnoho různých druhů zvířat, včetně slonů, opic, antilop a ptáků. Rezervace Nazinga je jedním z nejlepších míst k pozorování slonů, zatímco národní park Arli nabízí více než 200 druhů ptáků a mnoho dalších druhů zvířat. Safari s dětmi je vzrušujícím a poučným zážitkem, který si budou pamatovat na celý život.

Objevování místních trhů

Místní trhy v Burkina Faso jsou plné barev, vůní a zvuků, což je skvělá příležitost pro děti, aby se seznámily s místní kulturou a tradičními potravinami. Na trhu můžete najít ovoce, zeleninu, maso, koření a řadu řemeslných výrobků. Můžete také ochutnat některé tradiční pokrmy, jako jsou grilované ryby nebo rýže s omáčkou.

Návštěva historických památek

Burkina Faso má řadu historických památek, které jsou skvělou příležitostí pro rodiny s dětmi, aby se dozvěděly více o historii a kultuře země. Mezi nejznámější patří například královský palác v Ouagadougou, nebo starobylá vesnice Tiebele s jejími tradičními domy zdobenými barevnými malbami.

Návštěva místních festivalů

V Burkina Faso se pořádá mnoho tradičních festivalů, které jsou skvělou příležitostí pro děti a rodiny, aby se seznámily s místní kulturou a tradičními uměními. Některé z nejznámějších festivalů zahrnují FESPACO, největší africký filmový festival, nebo Pan-African Festival of Cinema and Television of Ouagadougou, kde můžete vidět tradiční tance, hudbu a divadlo.

Plavání v jezerech a řekách

Burkina Faso má několik jezer a řek, kde můžete se svými dětmi strávit příjemný den u vody. Můžete si tady zaplavat, vodní sporty nebo jen relaxovat na pláži. Jezero Tengrela nebo řeka Mouhoun jsou jen některá z míst, kde si můžete užít vodní radovánky.

Mnoho aktivit a atrakcí

Burkina Faso nabízí mnoho aktivit a atrakcí pro rodiny s dětmi. Ať už máte rádi přírodu, historii nebo kulturu, v této zemi najdete něco pro sebe. Navštivte Burkina Faso a prožijte dovolenou plnou dobrodružství a objevování.

Zlatá hodina - hraní fotbalu při západu slunce
Zlatá hodina – hraní fotbalu při západu slunce

Zajímavosti o Burkina Faso

Burkina Faso, sousedí s Mali, Nigerem, Beninem, Togem, Ghanou a Pobřežím slonoviny. Je to země, která může nabídnout mnoho zajímavostí a jedinečných aspektů. Několik z nich je uvedeno níže.

Změna názvu

Původně byla tato země známá jako Horní Volta, podle tří řek – Černé Volty, Bílé Volty a Červené Volty, které procházejí tímto územím. V roce 1984 byl název změněn na Burkina Faso, což v jazyce moore a dioula znamená „země upřímných lidí“.

Filmový festival FESPACO

Burkina Faso je známá tím, že hostí největší filmový festival v Africe, Festival panafrického filmu a televize v Ouagadougou (FESPACO). Tento festival se koná každé dva roky a představuje filmy z celé Afriky.

Mimořádná kultura

Země je domovem více než 60 etnických skupin, což přispívá k bohaté a rozmanité kultuře. Každá z těchto skupin má svůj vlastní jazyk, zvyky, tradice a způsob života.

Ruiny Loropéni

Tyto ruiny jsou největším předkoloniálním kamenným monumentem v Burkina Faso a byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Byly postaveny kolem 11. století a sloužily jako pevnost.

Významná řemesla

Burkina Faso je známá svými ručně vyrobenými textiliemi, zejména bavlněnými tkaninami s nádhernými vzory. Země je také známá svým řemeslným zpracováním bronzu a kovových soch.

Tradiční hudba a tanec

Hudba a tanec hrají v Burkina Faso důležitou roli. Tradiční hudební nástroje zahrnují bubny, balafony (dřevěné xylofony) a kora (strunný nástroj). Tance jsou často prováděny během festivalů a oslav a jsou způsobem vyjadřování radosti a uctění předků.

Různorodá příroda

Přestože je Burkina Faso převážně savanou, můžete zde najít i několik národních parků a přírodních rezervací. Park W je největší chráněnou oblastí v zemi a je domovem pro mnoho druhů divokých zvířat, včetně slonů, levhartů a antilop.

Tradiční architektura

Některé vesnice v Burkina Faso, jako je například Tiébélé, jsou známé svými tradičními domy zdobenými barevnými malbami a geometrickými vzory. Tyto domy jsou často postaveny z hlíny a slámy a jsou ukázkou tradiční africké architektury.

Různorodá kuchyně

Burkina Faso má bohatou a rozmanitou kuchyni, která zahrnuje různé druhy masa, ryb, luštěnin, zeleniny a obilovin. Některé tradiční pokrmy zahrnují tô (kaše z prosa nebo kukuřice), rizoto s arašídovou omáčkou nebo grilované ryby.

Přátelské a pohostinné obyvatelstvo

Burkina Faso je známá svou pohostinností a přátelským postojem místních obyvatel. Návštěvníci zde často hovoří o tom, jak jsou lidé otevření, přátelští a ochotní sdílet svou kulturu a způsob života.

Burkina Faso je země plná zajímavostí a unikátních aspektů. Je to místo, kde můžete objevit bohatou kulturu, historii a přírodu, a to vše v přátelském a pohostinném prostředí.

Related Stories

spot_img

Discover

Angola: Cestování za nevšedními zážitky

Angola je středoafický stát, který se rozkládá na jihu afrického kontinentu. S rozlohou přes...

Benin: Kultura, historie a dobrodružství

Benin je země nacházející se v západní Africe. Svou polohou a kulturou patří k...

Burundi: Tajemná země v srdci Afriky

Burundi, oficiálně známá jako Republika Burundi, je malá, horská země, která leží ve střední...

Čad: země s bohatou historií a kulturou

Čad je vnitrozemský stát ležící v severní části Střední Afriky. Země má rozlohu přibližně...

Demokratická republika Kongo: Příroda, památky a kultura

Demokratická republika Kongo (DRK), známá také jako Kongo-Kinshasa nebo jednoduše Kongo, je největší státem...

Džibutsko: Křižovatka kultur a přírodních krás

Džibutsko je malý, ale strategicky důležitý stát na východním pobřeží Afriky, který hraje klíčovou...

Popular Categories

Comments