Eritrea: Fascinující destinace pro dovolenou

Eritrea je malebná země na východě Afriky, která hraničí s Rudým mořem. Země je známá svou krásnou krajinou, která zahrnuje pobřežní pásma, vysočiny a nížiny. Přes svou malou rozlohu a populaci je Eritrea zemí s bohatým kulturním dědictvím a rozmanitostí.

Geografická poloha

Eritrea se nachází na východním pobřeží Afriky, při západním břehu Rudého moře. Má rozlohu přibližně 117 600 km² a délku pobřeží 2 234 km. Eritrea se rozprostírá mezi 12. a 18. stupněm severní šířky a mezi 36. a 44. stupněm východní délky.

Sousední státy

Eritrea hraničí se čtyřmi zeměmi a Rudým mořem. Na severu a východě ji omývá Rudé moře, na jihozápadě sousedí s Etiopií, na jihojihovýchodě s Džibutskem a na severozápadě se Súdánem. Hranice s Etiopií je dlouhá 1033 km, s Džibutskem 125 km a se Súdánem 605 km.

Pobřeží

Pobřeží Eritrey u Rudého moře je pro tuto zemi velmi důležité, neboť umožňuje přístup k mezinárodnímu námořnímu obchodu. Pobřeží je hornaté a většinou nehostinné, s výjimkou několika přístavních měst, jako je Massawa a Assab. Zdejší vody jsou bohaté na ryby a korálové útesy, což je činí oblíbeným místem pro potápění a rybolov.

Vnitrozemí

Vnitrozemí Eritrey se skládá z několika různých krajinných typů. Na západě země se nachází nížiny, které se postupně zvedají k centrálním vysočinám. Tyto vysočiny jsou charakterizovány strmými útesy a hlubokými údolími. Na východ od vysočin se nachází přechodná oblast s nižšími kopcůmi a údolími, která se táhne až k pobřeží Rudého moře. Na jihu země se rozkládají nížiny Danakil, které jsou jedním z nejteplejších a nejsušších míst na světě.

Klima

Klima v Eritreji je ovlivněno nadmořskou výškou a blízkostí k Rudému moři. V nížinách panuje horké a suché podnebí, zatímco ve vysočinách je klima mírnější a vlhčí. Teploty se pohybují od 30 až 40 °C v nížinách až po 20 až 30 °C ve vysočinách. Dešťové období trvá od června do září ve vysočinách a od března do května a od září do listopadu v nížinách.

Eritrea je země s rozmanitým přírodním a kulturním bohatstvím, které je ovlivněno její strategickou polohou u Rudého moře a blízkostí k dalším afričtina státům. Tato rozmanitost se odráží v její geografii, klimatu a kultuře.

Historie Eritrey

Eritrea, má bohatou a složitou historii, která sahá tisíce let zpátky. Země byla svědkem různých civilizací a kulturních vlivů, včetně těch z Etiopie, arabského světa a evropských koloniálních mocností.

Starověk

Starobylá historie Eritrey je spojena s historií sousední Etiopie. Oblast byla osídlena již před 3 000 lety a byla domovem řady starověkých království a civilizací, včetně Aksumitské říše, která se rozkládala na území dnešní Eritrey a severní Etiopie. Aksumitská říše byla jedním z největších království v období od 1. do 7. století n. l. a byla známá svými obelisky a skalními kostely.

Středověk

V období středověku byla Eritrea pod vlivem různých etiopských a muslimských království. Islám se začal šířit ve 7. století n. l., zejména v nížinných a pobřežních oblastech. Ve středověku se Eritrea stala důležitým obchodním a kulturním mostem mezi křesťanskou Etiopií a muslimským světem.

Osmanská a egyptská nadvláda

V 16. století přišli do Eritrey Osmanská říše a později také Egypt. Osmanská říše ovládla pobřežní oblasti, zatímco egyptská nadvláda trvala od poloviny 19. století do roku 1885. Během tohoto období bylo území Eritrey důležitým námořním a obchodním uzlem.

Italská kolonizace

V roce 1889 se Eritrea stala italskou kolonií. Italové postavili infrastrukturu, včetně železničních tratí a přístavů, a rozvíjeli zemědělství a těžbu. Italská kolonizace trvala až do roku 1941, kdy byli Italové vytlačeni spojeneckými silami během druhé světové války.

Britská správa

Po vytlačení Italů přešla Eritrea pod britskou správu, která trvala do roku 1952. Během tohoto období byla Eritrea spojena s Etiopií, což vyvolalo napětí mezi oběma zeměmi.

Spojení s Etiopií

V roce 1952 byla Eritrea formálně spojena s Etiopií jako federace. Avšak v roce 1962 byla federace zrušena, a Eritrea byla anektována Etiopií. Toto rozhodnutí vedlo k dlouhému a krvavému boji za nezávislost, který trval až do roku 1991.

Nezávislost

V roce 1991, po třiceti letech boje, eritrejské povstalecké síly porazily etiopskou armádu a vyhlásily nezávislost. Eritrea se stala nezávislým státem v roce 1993 po referendu, ve kterém více než 99 % voličů hlasovalo pro nezávislost.

Současnost

Od vyhlášení nezávislosti Eritrea čelila několika výzvám, včetně sporů s sousedními zeměmi a vnitřních politických problémů. Země má také problémy s lidskými právy a svobodou projevu. Avšak Eritrea je stále jedinečnou a krásnou zemí s bohatou historií a kulturou.

Historie Eritrey je složitá a pestrá, ovlivněná mnoha různými civilizacemi, kulturními vlivy a politickými změnami. Od starověkých království až po koloniální období a nezávislost, Eritrea má bohaté dědictví, které je stále patrné v její kultuře a tradicích.

Vlajka Eritrea
Vlajka Eritrea

Historické památky v Eritrey

Eritrea, je domovem několika historických památek, které odrážejí bohatou historii a kulturu země. Eritrejské památky jsou svědky tisíců let civilizace, od starověkých království až po koloniální období.

 1. Qohaito

Qohaito je archeologické naleziště, které bylo kdysi prosperujícím obchodním městem. Nachází se v jižní části Eritrey a sahá až do období Aksumitské říše (1. až 7. století n. l.). Zdejší památky zahrnujou ruiny chrámů, paláců a jiných staveb, stejně jako starobylé nápisy a petroglyfy.

 1. Aksumitské stély

V severní Eritreji najdeme stély, které byly postaveny Aksumitskou říší. Tyto monumentální kamenné sloupy byly postaveny jako pohřební stély nebo jako symboly královské moci. Některé z nich dosahují výšky až 30 metrů. Stély jsou zdobeny různými symboly a vzory a jsou považovány za mistrovská díla starověkého umění.

 1. Dahlak Archipelago

Dahlak Archipelago je skupina ostrovů v Rudém moři, která byla v průběhu historie významným obchodním a kulturním centrem. Na některých ostrovech najdeme historické památky, včetně starých kostelů, pevností a nápisů. Tyto ostrovy jsou také známé svými krásnými plážemi a korálovými útesy, které jsou oblíbenými místy pro potápění.

 1. Massawa

Massawa je přístavní město na pobřeží Rudého moře. Je známé svou architekturou, která odráží různé kulturní vlivy, včetně osmanské, egyptské a italské architektury. Mezi nejvýznamnější památky patří stará mešita a několik koloniálních budov. Massawa je také důležitým námořním a obchodním centrem.

 1. Asmara

Asmara, hlavní město Eritrey, je známá svou koloniální architekturou z doby italské nadvlády. Město je domovem několika historických budov, včetně katedrál, divadel a vládních paláců. Asmara je také kulturním a ekonomickým centrem země.

 1. Adulis

Adulis je starobylé město, které se nachází na pobřeží Rudého moře. Bylo to jedno z nejdůležitějších obchodních a kulturních center v oblasti ve starověku. Archeologické nálezy zahrnují ruiny chrámů, paláců a jiných staveb, stejně jako nápisy a umělecké předměty.

Eritrea je země s bohatou historií a kulturou, která se odráží v mnoha historických památkách. Tyto památky jsou svědky tisíců let civilizace a jsou cenným dědictvím pro Eritreu i celý svět.

Nejzajímavější místa v Eritrey

Eritrea je země známá svou krásnou přírodou, historickými památkami a kulturními skvosty. Přestože Eritrea není tak známá turistická destinace, nabízí řadu zajímavých míst, která jsou určitě stojí za návštěvu.

 1. Asmara

Asmara je hlavní město Eritrey a je známá svou koloniální architekturou z období italské nadvlády. Město je domovem několika historických budov, včetně katedrál, divadel a vládních paláců. Asmara je také kulturním a ekonomickým centrem země.

 1. Massawa

Massawa je přístavní město na pobřeží Rudého moře. Je známé svou architekturou, která odráží různé kulturní vlivy, včetně osmanské, egyptské a italské architektury. Mezi nejvýznamnější památky patří stará mešita a několik koloniálních budov. Massawa je také důležitým námořním a obchodním centrem.

 1. Dahlak Archipelago

Dahlak Archipelago je skupina ostrovů v Rudém moři, která byla v průběhu historie významným obchodním a kulturním centrem. Na některých ostrovech najdeme historické památky, včetně starých kostelů, pevností a nápisů. Tyto ostrovy jsou také známé svými krásnými plážemi a korálovými útesy, které jsou oblíbenými místy pro potápění.

 1. Qohaito

Qohaito je archeologické naleziště, které bylo kdysi prosperujícím obchodním městem. Nachází se v jižní části Eritrey a sahá až do období Aksumitské říše. Zdejší památky zahrnujou ruiny chrámů, paláců a jiných staveb, stejně jako starobylé nápisy a petroglyfy.

 1. Adulis

Adulis je starobylé město, které se nachází na pobřeží Rudého moře. Bylo to jedno z nejdůležitějších obchodních a kulturních center v oblasti ve starověku. Archeologické nálezy zahrnují ruiny chrámů, paláců a jiných staveb, stejně jako nápisy a umělecké předměty.

 1. Filfil Rainforest

Filfil Rainforest je oblast deštného pralesa v severní části Eritrey. Tento prales je domovem mnoha druhů stromů, rostlin a živočichů, včetně několika ohrožených druhů. Filfil Rainforest je také oblíbeným místem pro pěší turistiku a pozorování ptáků.

 1. Danakil Desert

Danakil Desert je jednou z nejteplejších a nejsušších oblastí na světě. Tato poušť je známá svými neobvyklými krajinami, včetně sopek, solných jezer a písečných dun. Danakil Desert je také domovem Afarů, etnické skupiny, která má jedinečnou kulturu a tradice.

Eritrea je země s bohatou historií a kulturou, která nabízí řadu zajímavých míst, která stojí za návštěvu. Od historických památek až po krásnou přírodu, Eritrea má mnoho skvostů, které čekají na objevení.

Eritrea peníze
Eritrea peníze

Kulturní vyžití v Eritrey

Eritrea, má bohatou kulturu a historii, která odráží rozmanité etnické skupiny, které zemi obývají. Kultura Eritrey je hluboce zakotvena v historických tradicích, náboženství a uměleckém dědictví. Návštěvníci Eritrey mohou objevit řadu kulturních aktivit a zažít jedinečnou atmosféru této fascinující země.

 1. Asmarský festival

Asmarský festival je jednou z největších kulturních událostí v Eritreji a slouží k oslavě kulturního dědictví země. Koná se v hlavním městě Asmaře a nabízí bohatý program, včetně hudebních koncertů, tanečních vystoupení, tradičních uměleckých výstav a kulturních seminářů.

 1. Eritrejské národní muzeum

Národní muzeum Eritrey je jedním z nejdůležitějších kulturních center země. Muzeum se nachází v Asmaře a hostí řadu výstav, které prezentují historii a kulturu Eritrey. Mezi expozicemi najdeme historické artefakty, umělecká díla, tradiční řemesla a archeologické nálezy.

 1. Lidová hudba a tanec

Tradiční hudba a tanec hrají v eritrejské kultuře důležitou roli. Návštěvníci mohou zažít autentické hudební a taneční vystoupení, které jsou často součástí svatebních oslav, náboženských ceremonií a kulturních festivalů. Různé etnické skupiny mají své jedinečné taneční styly a hudební nástroje, které odrážejí kulturní rozmanitost Eritrey.

 1. Tradiční řemesla

Eritrea je známá svými tradičními řemesly, včetně keramiky, textilního umění, kovářství a dřevěných řezbářství. Návštěvníci mohou navštívit tradiční trhy a obchody, kde mohou vidět mistrovská díla místních řemeslníků a umělců. Některé regiony jsou známé svými unikátními tradičními výrobky, jako jsou například vyšívané šátky a ručně vyrobené korálové šperky.

 1. Náboženské svátky a ceremonie

Náboženství hraje v eritrejské kultuře důležitou roli, a to zejména v pravoslavném křesťanství a islámu. Náboženské svátky a ceremonie jsou často spojeny s kulturními tradicemi a oslavami. Návštěvníci mohou zažít náboženské procesí, poutě, modlitby a další rituály, které jsou hluboce zakotveny v eritrejské kultuře.

 1. Gastronomie

Eritrejská kuchyně je směsicí afrických, středomořských a arabských vlivů. Tradiční eritrejská jídla jsou často připravována s použitím koření, bylinek a zeleniny. Návštěvníci mohou vyzkoušet autentické eritrejské pokrmy, jako je injera (kvašený chléb) s různými omáčkami, nebo tibs (směs masa a zeleniny).

Eritrea je země s bohatou kulturní tradicí a rozmanitostí, která odráží její historii a etnické skupiny. Návštěvníci mohou objevit autentické kulturní vyžití a zažít jedinečnou atmosféru této fascinující země.

Příroda v Eritrey

Eritrea, nabízí návštěvníkům širokou škálu přírodních krás a biologické rozmanitosti. Od úchvatných pobřežních krajů přes majestátní horské oblasti až po rozlehlé pouště, Eritrea je země plná přírodních pokladů.

 1. Pobřeží Rudého moře

Eritrea má dlouhé pobřeží, které lemují vody Rudého moře. Tyto pobřežní oblasti nabízí nádherné pláže, korálové útesy a širokou škálu mořského života, včetně různých druhů ryb, korálů, želv a delfínů. Tyto oblasti jsou také oblíbenými místy pro potápění, šnorchlování a jiné vodní aktivity.

 1. Dahlakské souostroví

Dahlakské souostroví je skupina více než 100 ostrovů ležících v Rudém moři nedaleko eritrejského pobřeží. Tyto ostrovy jsou obklopeny krásnými plážemi a korálovými útesy a jsou domovem mnoha druhů mořských živočichů. Některé ostrovy také obsahují archeologické nálezy, které svědčí o dlouhé historii této oblasti.

 1. Pohoří Eritrejské vysočiny

Eritrejské vysočiny jsou horská oblast na jihu a západě země. Tyto hory mají nádherné krajiny, včetně hlubokých údolí, strmých svahů a zelených lesů. Toto pohoří je také domovem mnoha druhů volně žijících zvířat, včetně antilop, opic a různých druhů ptáků.

 1. Přírodní rezervace Semenawi Bahri

Přírodní rezervace Semenawi Bahri, která se nachází v severní části Eritrey, je jedním z nejlepších příkladů eritrejské přírody. Tato oblast je známá svými krásnými krajiny, bohatými lesy a rozmanitým rostlinným a živočišným životem. Návštěvníci rezervace mohou pozorovat různé druhy zvířat, včetně endemických druhů, které se vyskytují pouze v této oblasti.

 1. Danakilská poušť

Danakilská poušť je jednou z nejteplejších a nejsušších oblastí na světě. Tato poušť je známá svými neobvyklými krajinami, včetně solných jezer, sopek a písečných dun. Danakilská poušť je také domovem etnické skupiny Afarů, kteří mají jedinečnou kulturu a tradice.

 1. Národní parky a rezervace

Eritrea má několik národních parků a přírodních rezervací, které chrání přírodní krásy a biologickou rozmanitost země. Tyto oblasti nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat přírodu, pozorovat volně žijící zvířata a užívat si venkovní aktivity, jako jsou pěší turistika, kemping a fotografování.

Eritrea je země plná přírodních krás a biologické rozmanitosti, která nabízí návštěvníkům širokou škálu přírodních zážitků. Od úchvatných pobřežních krajů až po majestátní horské oblasti a rozlehlé pouště, Eritrea je přírodní ráj, který čeká na objevení.

Želva říční vyhřívající se u rybníka na slunci
Želva říční vyhřívající se u rybníka na slunci

Vyžití pro děti a rodiny v Eritrey

Pro rodiny s dětmi je to destinace plná zajímavých aktivit a atrakcí, které uspokojí náročné i méně náročné návštěvníky.

 1. Prozkoumání hlavního města Asmara

Hlavní město Eritrey, Asmara, nabízí řadu atrakcí pro rodiny s dětmi. Mezi nejzajímavější patří návštěva Národního muzea, procházka po hlavním náměstí Liberation Avenue s historickými budovami nebo návštěva Asmarského zoo, kde mohou děti vidět různé druhy zvířat.

 1. Pláže u Rudého moře

Eritrea má nádherné pobřeží na Rudém moři, kde si rodiny s dětmi mohou užít slunce, moře a písku. Mezi oblíbené pláže patří Massawa a Dahlakské souostroví, kde můžete také vidět krásné korálové útesy a podmořský život.

 1. Přírodní rezervace Semenawi Bahri

Pro rodiny, které mají rády přírodu, je přírodní rezervace Semenawi Bahri ideálním místem k návštěvě. Zde můžete procházet lesy, pozorovat divokou zvěř a ptactvo a užívat si nádherné výhledy na okolní krajinu.

 1. Danakilská poušť

Pro dobrodružnější rodiny je návštěva Danakilské pouště nezapomenutelným zážitkem. Tato poušť je jednou z nejteplejších oblastí na světě a nabízí neuvěřitelné krajinářské útvary, solné jezera a sopečné krátery. Rodiny s dětmi mohou také navštívit tradiční vesnice kmenů Afar a seznámit se s místní kulturou.

 1. Historické památky v Massawě

Massawa je historické město na eritrejském pobřeží Rudého moře, které nabízí řadu atrakcí pro rodiny s dětmi. Zde můžete navštívit historické pevnosti, mešity a paláce, procházet úzkými uličkami starého města a poznávat bohatou historii a kulturu regionu.

 1. Kulinářský zážitek

Eritrejská kuchyně je směsicí afrických, středomořských a arabských vlivů. Rodiny s dětmi si mohou vychutnat tradiční eritrejská jídla, jako je injera (kvašený chléb) s různými omáčkami, tibs (směs masa a zeleniny) nebo shiro (omáčka z cizrny a špenátu). Eritrejská kuchyně je známá svými chutnými a výživnými pokrmy, které uspokojí i nejnáročnější gurmány.

Eritrea je destinace, která nabízí řadu atrakcí a aktivit pro rodiny s dětmi. Od historických památek a kulturních zážitků až po nádherné přírodní krajinářské útvary a dobrodružství na poušti, Eritrea je země plná dobrodružství a objevů.

Related Stories

spot_img

Discover

Angola: Cestování za nevšedními zážitky

Angola je středoafický stát, který se rozkládá na jihu afrického kontinentu. S rozlohou přes...

Benin: Kultura, historie a dobrodružství

Benin je země nacházející se v západní Africe. Svou polohou a kulturou patří k...

Burkina Faso: Kultura a příroda v dokonalé harmonii

Burkina Faso je stát ležící v západní Africe, který se nachází na rozhraní mezi...

Burundi: Tajemná země v srdci Afriky

Burundi, oficiálně známá jako Republika Burundi, je malá, horská země, která leží ve střední...

Čad: země s bohatou historií a kulturou

Čad je vnitrozemský stát ležící v severní části Střední Afriky. Země má rozlohu přibližně...

Demokratická republika Kongo: Příroda, památky a kultura

Demokratická republika Kongo (DRK), známá také jako Kongo-Kinshasa nebo jednoduše Kongo, je největší státem...

Popular Categories

Comments